வியாழன், 8 ஜூலை, 2010

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கும் செயற்கை நுரையீரல்


மனிதனின் நுரையீரலை செயற்கையாக உருவாக்கும் முயற்சியில் அமெரிக்காவில் ஏல் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு உள்ளனர் இதற்காக முதல் எலியின் நுரையீரலை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் எலி நுரையீரலின் செல்லை எடுத்து அதை வளரச் செய்து அதன் மூலம் நுரையீரலை உருவாக்கினார்கள்.

அது எலி நுரையீரல் போலவே திறம்பட செயற் பட்டது ஆய்வகத்தில் வைத்து நடத்தப் பட்ட இந்த சோதனையில் சுவாசிக்கும் காற்றில் இருந்து நுரையீரல் உயிரகம் (ஆக்சிஜன்)கரிமிலவாயுவை (கார்பன்டை ஆக்சைட்)பிரிக்கும் வேலையை சரியாக செய்து அதில் ஆக்சிஜனை ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபினில் சேர்க்கும் பணியையும் செய்தது இந்த நுரையீரலை 215நிமிடத்தில் இருந்து 120 நிமிடம் வரை சரியாக செயல்பட்டது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக